[ web-kiem-tien-adsense-vi-pham-youtube ] Không thể kiếm tiền với Adsense bằng web toàn video Youtube

Web bán quảng cáo là vi phạm chính sách Youtube

Bạn đang xem ảnh web-kiem-tien-adsense-vi-pham-youtube được đăng vào ngày nằm trong bài Không thể kiếm tiền với Adsense bằng web toàn video Youtube Google đánh giá: 9 / 10.

Xem bài viết: Không thể kiếm tiền với Adsense bằng web toàn video Youtube

Bạn đang muốn tạo ra 1 web chia sẻ video Youtube và kiếm tiền bằng cách đặt quảng cáo Adsense lên trên đó? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những web dạng tổng hợp video như vậy có thể kiếm tiền với Adsense không nhé.

0 Thảo luận bài “web-kiem-tien-adsense-vi-pham-youtube

Tham gia thảo luận

Lưu ý: Chúng ta hãy thảo luận bằng tinh thần chia sẻ và giúp đỡ nhau nhé.

Bạn có thể sử dụng 2 thẻ bbcode [img]linkẢnh[/img] & [video]linkYoutube[/video] ở nội dung.