youtube-chuan-bi-ho-tro-video-360-do-8428

Bạn đang xem ảnh youtube-chuan-bi-ho-tro-video-360-do-8428 được đăng vào ngày nằm trong bài Youtube Chuẩn Bị Hỗ Trợ Video 360 Độ Tranthe.net đánh giá: 9 / 10.

Xem bài viết: Youtube Chuẩn Bị Hỗ Trợ Video 360 Độ

Youtube chuẩn bị cung cấp tính năng hỗ trợ cho việc xem video 360 độ, giống như việc Youtube hỗ trợ định dạng 3D trước đây hay hỗ trợ 60 khung hình trên giây hiện nay vậy.