video-khong-hien-thi-quang-cao

Video không hiển thị quảng cáo vì sao?

Bạn đang xem ảnh video-khong-hien-thi-quang-cao được đăng vào ngày nằm trong bài Tự nhiên mất quảng cáo khi kiếm tiền với Youtube vì sao? Tranthe.net đánh giá: 9 / 10.

Xem bài viết: Tự nhiên mất quảng cáo khi kiếm tiền với Youtube vì sao?

Vấn đề khá là củ chuối, khi nút kiếm tiền của bạn có màu xanh, mọi thứ bình thường, tuy nhiên video của bạn không hề hiển thị quảng cáo? Nguyên nhân là vì sao và cách khắc phục thế nào? Cùng mình tìm hiểu nhé.