location-upload-video

Thay đổi cài đặt nơi quay video

Bạn đang xem ảnh location-upload-video được đăng vào ngày nằm trong bài [Hỏi-Đáp] Làm sao để có View nước ngoài trên Youtube Tranthe.net đánh giá: 9 / 10.

Xem bài viết: [Hỏi-Đáp] Làm sao để có View nước ngoài trên Youtube

Hỏi: Mình muốn hỏi cái IP của mình có ảnh hưởng đến việc view nước ngoài hay Việt Nam không? Tức là làm sao để có view nước ngoài khi đăng video từ Youtube.