ban-website-adsense

Khóa tài khoản Google với website đã hiển thị lâu năm

Bạn đang xem ảnh ban-website-adsense được đăng vào ngày nằm trong bài Tại sao bạn bị khóa tài khoản Adsense? Tranthe.net đánh giá: 9 / 10.

Xem bài viết: Tại sao bạn bị khóa tài khoản Adsense?

Số lượng tài khoản Adsense những ngày gần đây bị khóa tăng lên đột biến, nguyên nhân chủ yếu do đâu? Liên quan gì đến việc Google thay đổi cách hiển thị quảng cáo không?